Konica Minolta

Europe

Funktioner

Spektrofotometer CM-3700A

Referensspektrofotometer för de högsta nivåerna i noggrannhet och tillförlitlighet för reflektans och transmissionsmätningar.

Funktioner

Referensspektrofotometer för reflektans och transmittans färgmätningar

CM-3700A är flaggskeppet från Konica Minolta och uppfyller de högsta förväntningarna i absoluta noggrannheten, kort-och långsiktig stabilitet och oöverträffad bland instrument för att fungera som referens instrument i ett globalt kolorimetrisk nätverk. De två plana holografiska gitter med kiselfotodiod arrayer, en för provet och en för en feedback-kanal, ger den tillsammans med  xenon-lampan högsta absoluta noggrannhet och repeterbarhet, speciellt på mycket mörka och hög kromatiska nyanser. Hela det optiska systemet är monterat på ett rostfritt gjutet stålchassi för att undvika temperaturdrift.

 

Reflektansmätningar

Den motoriserade glansfällan, som kontrolleras av programvaran, tillåter mätningar av prover med (SCI) och utan (SCE). Mätningsområdet kan väljas från Ø 25,4 mm, Ø 8 mm, och 3 x 5 mm för att matcha provets storlek.

För mätning av prover som behandlats med optiskt vitmedel (OBA), finns ett UV-filter som genomför en motoriserad justering av UV-innehållet för mätningar av material såsom massa, papper, textilier och andra material som innehåller optiskt vitmedel.

 

Transmittansmätningar

För att mäta transparanta fasta prover t.ex. plast eller genomskinliga vätskor, erbjuds en stor och tillgänglig transmittanskammare med hög flexibilitet.