Konica Minolta

Europe

Introduktion

Spektrofotometer CM-2300d

Portabel spektrofotometer med sfär geometri för horisontell mätning

Introduktion

CM-2300d är en portabel sfär spektrofotometer för horisontell mätning, och är anpassad för att mäta färgen på plana eller stora prover. Modellen använder den patenterade numeriska glanskontrollen (NGC) som levererar mätdata med SCI och SCE i en mätsekvens.

Enkel att använda med "navigeringshjulet" och prov-observationssökaren för enkel positionering av provet. Den stora displayen visar mätdata antingen numeriskt eller grafiskt.