Konica Minolta

Europe

ColorSpec

Colibri Banner: One software platform for the global colour supply chain. SWE

ColorSpec

ColorSpec Square

Colibri® ColorSpec möjliggör kreativa och prepress designers, varumärkesägare, tillverkare och materialtillverkare att använda riktiga färger.  Användare kan definiera färgstandarder, beroende standarder och tillhörande toleranser för sina produkter, och kommunicera dessa varumärken, mönster och normer till sina leverantörer.

Colibri® ColorSpec funktioner och fördelar:

  • Hantering av  märken och modeller
  • Uppmärkning av mönster för noggrann och konsekvent färgövervakning
  • Definition, standardisering och hänvisning av nyanser
  • Historiska data för färgstandarder
  • Förbättrad kommunikation mellan varumärkesägare, tillverkare och deras leverantörer
  • Ökat samarbete mellan försörjningskedjans partners
  • Överföring av färgstandarder, kataloger och substrat till tredje part

Colibri® ColorSpec hjälper dig att hantera din kompletta färgpallet från färgstandards specifikation, utveckling och digital överensstämmelse till enskild leverantör.


Ytterligare alternativ

Färganslutning

Utvecklad för användning med Adobe Illustrator® mjukvara, med detta tillägg kan prepress designers ansluta till Colibri® centrala databas och markera godkända färger samt riktiga färgstandarder som bygger på spektrala färgdata för användning i sin färgpalett. Designers har också möjlighet att arbeta offline, men måste återansluta till Colibri® För att fastställa färgdatans godkännande.

Färgsannolikhet
Förutspå färggenomförandet och dess konsekvenser i en rad olika applikationer och substrat i ett tidigt skede av färgspecifikationen. Detta verktyg är baserad på verkliga färgämnesuppgifter, men har utvecklats med användarvänliga mallar för att förenkla processen för färg genomförbarhet i början av utvecklingsprocessen.

Konica Minolta Sensing is a distributor of matchmycolor LLC for software and services.
Colibri® is a registered trademark of matchmycolor LLC; Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8 and Windows® 10 are registered trademarks of Microsoft Corporation.