Konica Minolta

Europe

Funktioner

Rhopoint FLEX 20-S Glansmätare

Lösningar för maximal noggrannhet och upplösning i komplicerade glans applikationer.

Funktioner

Avancerade funktioner - För snabb och enkel mätning

  • Små mäthuvuden för små eller böjda delar
  • Lättläst färgskärm med autorotation
  • Statistik och diagram
  • Resultatet laddas ner med USB till datorn utan att behöva installera programvara
  • Beskrivning av prover med användardefinierade namn
  • Bluetooth-kompatibel
  • Enkel knapptryckning för att mäta alla parametrar
  • Snabb mätning, < 2 sek.
  • Snabb och samtidig mätning av alla parametrar

 

Rhopoint IQ FLEX mäter
Glans • Haze • Bildskärpa • Rspec • Goniofotometriska kurvor

GLANS
En mätning som är proportionell mot mängden ljus som reflekteras från en yta.
Mätenhet: GU

RSPEC
Högsta glansvärdet över en mycket smal vinkel.
Mätenhet: GU

Reflektans HAZE
Mjölkaktig reflektions effekt som orsakas av mikroskopiska texturer eller rest på en yta.
Mätenhet: LogHU

BILDTYDLIGHET
Ett mått på hur tydligt en spegelbild visas i en reflekterande yta.
Mätskala: 0-100, 100 är en perfekt slät yta.

GONIOFOTOMETRISK  PROFIL
Instrumentet visar ytreflektans profiler 17-23°. Formen på kurvan beskriver hur ljuset har interagerat med ytan. Skarpa kurvor nära spegelkomponents riktning indikerar släta högreflekterande ytor.

På skärmen med den goniofotometriska profilen visas fördelningen av det reflekterade ljuset
På skärmens diagram får man tendenser på det uppmätta provet

Olika texturer och snedvridningar producerar identifierbara formade profiler beroende på deras storlek och frekvens.  Full goniofotometrisk information kan laddas ner till PC för vidare analys och jämförelse, utan behov av programvara.

Konica Minolta Sensing Europe B.V. är en auktoriserad distributör av Rhopoint Instruments Ltd.