Konica Minolta

Europe

Funktioner

Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

En enkel och kompakt glansmätare idealisk för medelglansiga färger och plaster. Novo-Gloss 60 KM är lätt att använda och mäter 60 ° glans i enlighet med ISO, ASTM, DIN och JIS.

Funktioner

Novo-Gloss 60 KM är en kompakt bärbar glansmätare som erbjuder en 60 ° mätvinkel i full överensstämmelse med ISO, ASTM, DIN och JIS normer. Med dess meny och gränssnitt kan alla funktioner utföras såsom språkinställningar, kalibrering, mätning och statistik. Novo-Gloss 60 KM är prisvärd och lämpar sig för prov med medelglans. Lämplig för produktionskontroll och upp till 2000 mätningar kan lagras och används för statistiska beräkningar.

Huvudfunktioner

  • Snabb mätning
  • Grafisk trendanalys med statistik of results for simple reporting. av resultat och enkel rapportering.
  • Användardefinierbart namn för mer effektiv mätning av flera prover
  • Programvara med dataöverföring av mätningar
  • Direkt indata via Bluetooth - varje uppmätning läses direkt i Microsoft Excel eller andra program
  • G / U för enkel identifiering av avvikelser
  • Kompatibel med internationella standarder såsom ASTM D523, ISO 2813, ASTM D2457