Konica Minolta

Europe

Inledning

ColourScoutA+

ColorScoutA+ möjliggör noggranna mätningar av färgkartor med Spectrodensitometer FD-7 och FD-5

Inledning

ColorScoutA+ möjliggör noggranna mätningar av färgkartor med Spectrodensitometer FD-7 och FD-5. Det möjliggör automatisk positionering av instrumentet och automatisk mätning, vilket ger högre repeterbarhet och minskad personal jämfört med manuell mätning.

Detta ger möjlighet att utnyttja fördelarna med FD-seriens enheter på ett mer automatiserat sätt.