Konica Minolta

Europe

Funktioner

Spektrodensitometer FD-7

Färgutvärdering med hänsyn till fluorescens av papper enligt de flesta ljuskällor, inklusive D50 (ISO 13655 M1).
Fristående mätningar, scanmätningar och enkla mätningar direkt in i enheten.

Funktioner

Perfekt verktyg

FD-7 är det perfekta verktyget för att hjälpa tryckerier i sin dagliga verksamhet. Den lätta FD-7 gör alla färgrelaterade uppgifter inom den grafiska industrin enklare och mer tillförlitlig.

TARGETMATCH inklusive stöd för konvertering hjälper tryckerier att få rätt färg på sin pappersproduktion.

ISOCHECK möjliggör snabb kvalitetskontroll utan extra programvara.

Möjligt att mäta på tryckplåtar kan göra ytterligare investeringar i andra instrument onödiga.

DeltaBrightness ger information om mängd optiskt vitmedel och möjliggör en snabb kontroll av produktionspapper.

Mätnings funktionalitet skann möjliggör snabba mätningar av kontrollremsor och profil-diagram. Med tillvalet lång linjal sker en komplett utskrifts QC på några sekunder.


Motsvarar alla Mätförhållanden i ISO 13655 (2009)
 
Spektrofotometrar FD-5 och FD-7 är världens första M1-typ instrument och använder Konica Minoltas original VFS (Virtual Fluorescens Standard) för att ge matt som motsvarar D50. Konica Minoltas VFS gör FDS det enda instrument som kan mäta varje vald ljuskälla, däribland egna uppmätta ljuskällor.


Automatisk Våglängd Kompensation

Med spektrofotometrar, är vit kalibrering en del av det dagliga arbetet, och kalibrerar de spektrala reflektanserna (vertical axel). FD-7 och FD-5 är försedda med branschens första "Automatic Wavelength Compensation"-funktion som automatiskt kalibrerar i våglängdsriktningen (horisontell axel) när vitkalibrering utförs som en del av det dagliga arbetet. Detta förbättrar kraftigt tillförlitligheten av mätvärden.


Spot och Scan mätning

Förutom vanliga mätningar, är manuellt skannade mätningar också möjlig när FD-7 är ansluten till en dator. Den mångsidiga färgmätningsprogramvaran Catch levereras med varje FD-7. En linjal för exakt styrning av instrumentet på färgpatchar ingår som standardtillbehör för FD-7. En lång linjal för bestämning av remsor med en längd på upp till 50 cm finns som extra tillbehör.


Illumination mätning


Med FD-7 kan den spektrala effektfördelningen i en belysningsmiljö mätas. Uppmätta data kan användas för att få ett nära samband mellan de numeriska data och visuell bedömning.