Konica Minolta

Europe

Ljus & Display Mätning


ProMetric I-Series

Fast, high-resolution 2D Luminance and Color Imaging instruments for accurate testing of displays, backlit symbols, LED lighting

ProMetric Y-Series

Fast, high-resolution 2D Luminance Imaging instruments for accurate testing of displays, backlit symbols, LED lighting
 

LumiCam 2400

2D light analysis solution for precise and fast characterization of luminance and color distributions for displays and control elements.

CA-2500

2D Color Analyzer för att mäta luminans och luminans enhetlighet och kromaticitet på bildskärmar


CA-410

Broad measurement support for today's ever-evolving displays CA-310 successor with major improvements

LumiCol 1900

Innovativ kolorimeter för snabba och precisa 2D mätningar i produktionsmiljö


CS-2000A

High-end spektroradiometer för luminans mätningar av alla ljuskällor ner till 0,005cd/m2

CS-2000

High-end spektroradiometer för luminans mätningar av alla ljuskällor

CAS 140D

Stray light corrected array spectrometer suitable as a reference instrument in laboratories and for production

CAS 120

Mångsidig array spektrometer för alla applikationer

CAS 140 CT

En premium array spektrometer för ett mycket brett spektrum av applikationer från ultra-violett till infrarött. Referensspektrometer som används över hela världen


CS-200

Spektralt baserad kolorimeter för luminans mätning, inklusive kromaticitet och färgtemperatur

CS-150 / CS-160

Luminans & Färgmätare för mätning av ljuskällor, signallampor och reflekterat ljus


LS-150 / LS-160

Handhållna digitala luminansmätare för mätning av ljuskällor och reflekterat ljus


CL-500A

Hand Spektrofotometer för Belysningsstyrkan, inklusive CRI, spektrala värden, etc.

CL-70F

En kostnadseffektiv bärbar ljus- mätare med en användarvänlig pekskärm och spektral sensor för att mäta CRI index

CL-200A

Portabel kolorimeter för LED och andra ljuskällor i form för lux, Kelvin och kromaticitet


T-10A

Kompakt multifunktionell luxmätare

T-10MA

Flerfunktionell Lux Mätare med Mini-receptor


CS-S10w

Datahantering, analys-och utvärderingsfunktioner som är användbara för forskning, utveckling och kvalitetskontroll.

TrueTest

TrueTest™ Software equips ProMetric® Imaging Colorimeters and Photometers to be used for in-line inspection