Konica Minolta

Europe

CA-100Plus

Avvecklade produkter

CRT Color Analyzer CA-100Plus

Referensinstrument för vithet och färgkontroll på CRT- bildskärmar

För mer än 10 år, har Konica Minolta CRT Color Analyzer CA-100 satt standarden för vitbalansering och färgkontroll på CRT-skärmar för dator-och broadcast-skärmar .


Med den nya CRT COLOR ANALYSATOR CA-100plus, presenterar Konica Minolta ett nytt referensinstrument med förbättrade funktioner och noggrannhet för att bekräfta sitt ledarskap i display mätteknik, som användarvänlighet, funktionalitet och kompatibilitet med den berömda CA-100.


Mäthastigheten har förbättrats och mätområdet har utökats för det låga luminansområdet.
CA-100plus karakteriseras av dess användarvänlighet. Den lätta receptor som helt enkelt hålls framför TV eller bildskärmen och mätvärdena visas direkt på den stora displayen. Ett gummi på receptorhuvudet minimerar effekterna av omgivande ljus.


Mätvärdena kan visas som luminans (cd/m2 eller FTL) med standardfärgvärden (XYZ, YXY) eller färgtemperatur (T, Δuv) och RGB-värden. Den programmerbara LED-displayen visar dessutom avvikelsen från ett referensvärde med hjälp av en analog display.


Höjdpunkten i CA-100plus är visningen av RGB-värden. Genom en patenterad algoritm, beräknas nödvändig omställning från standardfärgvärden (XYZ, YXY) i RGB-värden för en uppmätt referens monitor vilket tillåter mycket snabb och enkel vitbalansering.

 

Ersättningsmodell CA-410