Konica Minolta

Europe

Display Färg Analyzer

Produkter

CA-410

Broad measurement support for today's ever-evolving displays CA-310 successor with major improvements

LumiCol 1900

Innovativ kolorimeter för snabba och precisa 2D mätningar i produktionsmiljö