Konica Minolta

Europe

Luminanskamera 2D / Färgkamera 2D

Produkter

ProMetric I-Series

Fast, high-resolution 2D Luminance and Color Imaging instruments for accurate testing of displays, backlit symbols, LED lighting

ProMetric Y-Series

Fast, high-resolution 2D Luminance Imaging instruments for accurate testing of displays, backlit symbols, LED lighting
 

LumiCam 1300

LumiCam 1300-serien - 3 modeller för snabb och exakt mätning inom fordonsindustrin

CA-2500

2D Color Analyzer för att mäta luminans och luminans enhetlighet och kromaticitet på bildskärmar