Konica Minolta

Europe

Inledning

Luminans & Färgmätare CS-150 / CS-160

Nästa generation handhållna digitala Luminans & Färgmätare för mätning av ljuskällor, signallampor och reflekterat ljus. Med utgångspunkt från sina föregångare så har nya funktioner lagts till, såsom förbättrad noggrannhet och ökat mätområde.

Inledning

Portabel luminans & färgmätare med högsta precision

CS-150 och CS-160 är lätta, kompakta och batteridrivna luminansmätare för mätning av ett brett spektrum av luminansförhållanden.  En värdig efterträdare till CS-100A. De nya instrumenten erbjuder förbättrade funktioner och användarvänlighet.  Dessa nya instrument ger ett ökat mätområde och en förbättrad korrelation CIE 1931 färgmatchningsfunktioner.

För att få den mest exakta mätningen av luminans, så bör mätinstrumentet passa perfekt för känsligheten hos det fotopiska seendet, som representeras av CIE spektrala V (λ) kurva. Vid sidan av förbättrad användarvänlighet så har CS-150/160 en förbättrad korrelation till V (λ) och ett kraftigt förbättrat mätområde upp till 999.900 cd/m2 (CS-150) och 9.999.000 cd/m2 (CS-160).


CS-150 och CS-160 har samma användarvänliga funktioner som den populära CS-100A:

  • SLR (Single Lens Reflex) optiskt system och pistolgrepp som ger användaren exakt kontroll över mätningen och ser till att sökaren visar exakt det område som ska mätas, även vid mycket korta avstånd.
  • Det uppmätta luminansvärdet visas både i sökaren och på den stora externa skärmen.
  • Det optiska systemet eliminerar inverkan av ljus utanför mätområdet.
  • Ytor så små som 0,4 mm diameter (CS-160) kan mätas när du använder extra makrolinser (för information om mätområden kontrollera tabellen i instrumentspecifikationen).
Huvudsakliga Applikationer

•     Mätning av luminans & färg hos ljuskällor
•     Mätning av ljustyrka & färg i väg- och tunnlar
•     Mätning av järnvägssignaler
•     Mätning av väg- och flygplatssignaler
•     Mätning av belysning och utomhusskyltar
•     Mätning av belysningsutrustning
•     Forskning och provmätning
•     Mätning av projektorer