Konica Minolta

Europe

Funktioner

Luminansmätare LS-150 / LS-160

Nästa generation handhållna digitala luminansmätare för mätning av ljuskällor och reflekterat ljus. Med utgångspunkt från sina föregångare så har nya funktioner lagts till, såsom förbättrad noggrannhet och ökat mätområde.

Funktioner

Huvuddrag

 • Lätt och bärbar
  Låg vikt, kompakt och batteridriven, LS-150/160 väger bara 850 g (exklusive batterier). Dessa ergonomiska och bärbara instrument inkluderar en hård väska som standard vilket innebär att de är lätta att transportera och fungera under långa perioder.
 • SLR (single-lens-reflex) optiskt system
  LS-150/160 konstruktion gör att det inte finns någon skillnad mellan område som anges i sökaren och själva mätområdet. Det lättanvända SLR optiska systemet har utformats för att vara praktiskt taget ”flare fri” och eliminerar effekten av belysning utanför mätområdet.
 • Spot mätning för små mätområden
  1 ° acceptansvinkel på LS-150 kan mäta områden med en diameter så liten som 14,4 mm (på ett avstånd av 1014 mm), med det extra makroobjektivet så kan detta minskas till en mätdiameter på 1,3 mm (på ett avstånd av 205 mm). 1/3 ° acceptansvinkel på LS-160 kan mäta områden med en diameter så liten som 0,4 mm (med makrolins 110 ).
 • Stor monokrom LCD-display med bakgrundsbelysning
  Mätdata visas både i sökaren och på den externa bildskärmen.
 • Dataminne för 1000 mätningar
 • USB 2,0 kommunikation
  Anslutes med en dator via USB 2.0 för att skicka mätdata och ta emot styrsignaler. Instrumentet kan också köras via USB-kabel, perfekt för användning med stativ eller när du arbetar med en PC.  Programvara CS-S20w ingår som standardtillbehör.
 • 10 Kalibrerings kanaler tillgängliga för användarkalibrering
  LS-150/160 kan kalibreras till en referensljuskälla, detta kan användas för att ytterligare minska felen vid användning av flera enheter.
 • Luminans och luminansskillnad mätning
  Baserat på den speciella tillämpningen, kan mätvärden sättas till högsta luminans  /  lägsta luminans och luminans förhållande.

Förutom mätning av absoluta värden kan instrumentet även visa värden i förhållande till en definierad standard.  På så sätt kan skillnader snabbt ses på stora mätytor.

 

Tillämpningsområden
Praktiskt taget allt som lyser eller reflekterar ljuset kan mätas med Konica Minoltas portabla luminansmätare. Till exempel: signalljus, trafikljus, vägbeläggningar, tunnelväggar, flygplatsbelysning, lampor, lysdioder, bildrör, etc.

Användaren ska kunna använda LS-150/160 för att garantera minimi ljusstyrka i utbyteslampor eller kvalitetskontroll av lampor i produktionen.  Du kan också kontrollera indirekt belysta föremål, inklusive projektionsdukar, effekt och displaybelysning. Detta instrument kan du styra på varje plats där en mätning behövs.