Konica Minolta

Europe

Inledning

Luminansmätare LS-150 / LS-160

Nästa generation handhållna digitala luminansmätare för mätning av ljuskällor och reflekterat ljus. Med utgångspunkt från sina föregångare så har nya funktioner lagts till, såsom förbättrad noggrannhet och ökat mätområde.

Inledning

Portabel luminansmätare med högsta precision
LS-150 och LS-160 är lätta, kompakta och batteridrivna luminansmätare för mätning av ett brett spektrum av luminansförhållanden.  En värdig efterträdare till LS-100 och LS-110. De nya instrumenten erbjuder förbättrade funktioner och användarvänlighet.  Dessa nya instrument ger ett ökat mätområde och en förbättrad V (λ) korrelation (CIE relativa fotopiska luminanskurva).

För att få den mest exakta mätningen av luminans, så bör mätinstrumentet passa perfekt för känsligheten hos det fotopiska seendet, som representeras av CIE spektrala V (λ) kurva. Vid sidan av förbättrad användarvänlighet så har LS-150/160 en förbättrad korrelation till V (λ) och ett kraftigt förbättrat mätområde upp till 999.900 cd/m2 (LS-150) och 9.999.000 cd/m2 (LS-160).


LS-150 och 160 har samma användarvänliga funktioner som den populära LS-100 och LS-110:

 • SLR (Single Lens Reflex) optiskt system och pistolgrepp som ger användaren exakt kontroll över mätningen och ser till att sökaren visar exakt det område som ska mätas, även vid mycket korta avstånd.
 • Det uppmätta luminansvärdet visas både i sökaren och på den stora externa skärmen.
 • Det optiska systemet eliminerar inverkan av ljus utanför mätområdet.
 • Ytor så små som 0,4 mm diameter (LS-160) kan mätas när du använder extra makrolinser (för information om mätområden kontrollera tabellen i instrumentspecifikationen).

Resultaten är vad man kan förvänta sig av nästa generations mätinstrument, både korrekt och användarvänlig. LS-150 uppfyller också kriterierna för DIN 5032-7 klass B.Huvudsakliga Applikationer

 • Mätning av luminansen hos CRT, lysdioder, och EL
 • Mätning av ljustyrka i väg- och tunnlar
 • Mätning av järnvägssignaler
 • Mätning av väg- och flygplats signaler
 • Mätning av belysning och utomhusskyltar
 • Mätning av belysningsutrustning
 • Forskning och provmätning
 • Mätning av amaturers ljusstyrka