Konica Minolta

Europe

Inledning

CAS 140CT array spektrometer

Vår mest framgångsrika modell av array spektrometrar från Instrument Systems för mycket noggranna mätningar av alla foto- och spectroradiometriska egenskaper i intervallet från ultra-violett till infrarött.

Inledning

CAS 140CT Array spektrometer - referensspektrometer som används över hela världen och garanterar den högsta graden av mätnoggrannhet
Komplexiteten i spektrala mätningar fortsätter att öka med växande krav på kvalitet. CAS 140CT array spektrometer betraktas världen över som ett riktmärke för precision och tillförlitlighet i spektral mätning.

De olika modellerna av spektrometern från 200 till 2150 nm gör CAS 140CT från Instrument Systems extremt flexibel och kan användas för ett brett spektrum av tillämpningar, både i labbet och i produktion. På grund av den enastående precision med vilken alla parametrar mäts, används CAS 140CT som en referensenhet i ett stort antal internationella institut och kalibreringslaboratorier.

Huvudsakliga tillämpningsområden
CAS 140CT kan användas i kompletta system för LED mätning och för att mäta alla former av parametrar (t.ex. LCD, OLED, CRT och LED-displayer). Den är särskilt lämplig för mätning av vita lysdioder som ställer höga krav på spektrometern i termer av mätnoggrannhet på ett smalt spektrum.

Dess breda användningsområde sträcker sig från translucens mätningar och reflektion till karakterisering av blixtlampor, både i labbet och i produktionen.