Konica Minolta

Europe

Specifikationer

Specifikationer

Huvudsakliga Specifikationer CS-2000

Modell Spectroradiometer CS-2000
Mätvinklar 0.1°, 0.2°, 1° valbar
Våglängdsområde 380 till 780nm
Våglängdsupplösning 0.9nm/pixel
Visnings våglängd 1.0 nm
Medianvåglängd, precision ±0.3nm (vid 435.8nm, 546.1nm och 643.8nm)
Halv bandbredd 5nm eller mindre
Luminansmätområde (för standard ljuskälla A) 0.1 ° mätvinkel: 0 3 till 500.000 cd/ m2.
0.2 ° mätvinkel: 0,0 75 till 125.000 cd/m2
1 ° mätvinkel: 0.00 3 till 5000 cd/m2
Noggrannhet Luminans±2%
Kromaticitet
(1° mätvinkel)

x,y: ±0.003 (0.003 to 0.005 cd/m2)

x,y: ±0.002 (0.005 to 0.05 cd/m2)

x,y: ±0.0015 (0.05 cd/m2 or mer)
Reproducerbarhet Luminans
(1° C mätvinkel)

0.4% (0.003 to 0.05 cd/m2)

0.3% (0.005 to 0.1 cd/m2)

0.15% (0.1 to 5,000 cd/m2)
Kromaticitet
(1° mätvinkel)

x: 0.001 y: 0.0015 (0.003 to 0.1 cd/m2)

x: 0.0006 y: 0.0006 (0.1 to 0.2 cd/m2)

x: 0.0004 y: 0.0004 (0.2 to 5,000 cd/m2)

Polariserings fel

0.1°, 0.2° mätvinkel: 3% eller mindre
1° mätvinkel: 2% eller mindre

Mättid Ca. 1 sek.  (Manuellt läge) till 243 sek.
Färgkroppar Lv x y, Lv u’ v’, Lv TΔuv, XYZ , spektral vågform, dominant våglängd, spektral renhet scotopic ljusstyrka (med CS-S10w Professional)
Gränssnitt USB 1.1
Driftstemperatur / luftfuktighet 5-35° C, relativ luftfuktighet 80% eller mindre utan kondensation
Strömförsörjning AC-adapter (100 till 240 V ~, 50/60 Hz)
Mått (B × H × D) 158 × 200 × 300mm (Huvudenhet) Ø70 × 95 mm (Lens)
Vikt 6.2 kg (inklusive lins)
  • Mätningsvillkor för noggrannhet / repeterbarhet: Mätning: standardlyskropp A, temperatur: 23° C ±2° C;
  • Relativ fuktighet: 65% eller mindre

Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande