Konica Minolta

Europe

Inledning

Referens solceller

Kisel referensceller för solsimulatorers intensitetsjustering.
Referens solceller (PV) celler som utvecklats i samarbete med Japans National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) använder Konica Minoltas avancerade optiska filterteknik för att ge hög mätnoggrannhet för justering av intensiteten av solsimulatorer som används för utvärdering av solceller inklusive tandem celler.

Inledning

Exakt justering av solsimulatorns intensitet

Med nuvarande ökande fokus på förnybar energi, solceller (solceller celler) är i rampljuset. När företag strävar efter att förbättra prestanda och egenskaper av solceller genom utveckling av nya typer såsom tandem solceller, är det nödvändigt att utföra utvärdering av varje produkt under normala provningsförhållanden.  Solcell prestanda utvärderas genom IV mätning enligt IEC, ASTM och JIS standard. För noggranna mätningar är det nödvändigt att utnyttja en referens solcell med en kalibrerad kortslutningsström för att justera intensiteten hos den solsimulator som skall användas för mätningarna.

Produkt

Referens solceller består av en stabil enda kristallkisel solcell kombinerat med nydesignade glasfilter som är täckt med en glasplatta i en specialtillverkad ram och kan kalibreras som sekundär standard med system för spårbarhet av AIST.  Dessa celler uppfyller JIS (Japanese Industrial Standard) C 8904-2:2011 Photovoltaic Devices - Del 2: Krav på Reference Solar Devices.