Konica Minolta

Europe

FD-5

Spektrodensitometer FD-5

Färgutvärdering med hänsyn till fluorescens av papper enligt de flesta ljuskällor, inklusive D50 (ISO 13655 M1).

Contact