Konica Minolta

Europe

Begär en offert Referens solceller

Referens solceller

Kisel referensceller för solsimulatorers intensitetsjustering.
Referens solceller (PV) celler som utvecklats i samarbete med Japans National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) använder Konica Minoltas avancerade optiska filterteknik för att ge hög mätnoggrannhet för justering av intensiteten av solsimulatorer som används för utvärdering av solceller inklusive tandem celler.

Contact