Konica Minolta

Europe

Tanıtım

Referans PV Hücreleri

Japonya’nın Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (AIST) ile işbirliği içerisinde geliştirilen referans fotovoltaik piller (PV); tandem pillerinde olduğu gibi güneş pillerinin değerlendirilmesi için kullanılan güneş simülatörlerinin yoğunluğunu ayarlama amacıyla, yüksek hassasiyete sahip ölçüm sağlamak için, Konica Minolta’nın gelişmiş optik filtre teknolojisinden yararlanmaktadır.

Tanıtım

Güneş simülatörü yoğunluğunun doğru bir şekilde ayarlanması

Yenilenebilir enerjiye olan ilginin arttığı şu günlerde, güneş pilleri (fotovoltaik piller) dikkatlerin odak noktası haline gelmiştir. Firmaların, tandem güneş pilleri gibi yeni türler geliştirme çalışmaları boyunca, güneş pillerinin performansını ve özelliklerini geliştirmek için çabalamalarının bir sonucu olarak, herbir ürünün performans değerlendirmesinin standart test koşulları altında gerçekleştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Güneş pili performansı; IEC, ASTM ve JIS standartlarına uygun olarak, I-V ölçümleriyle değerlendirilmektedir. Doğru bir ölçüm için, ölçümde kullanılacak güneş simülatörünün yoğunluğu kalibre edilmiş bir kısa devre akımı ile referans fotovoltaik pil kullanılarak ayarlanmalıdır.

Ürünün ana hatları

Referans PV Pilleri, kararlı bir tek kristalli silikon güç pili ile yeni tasarlanan cam filtrenin birleştirilmesi ve özel olarak üretilen bir çerçevede, cam plaka ile kaplanmasından oluşur, ve AIST izlenebilirlik sistemi ile ikinci bir referans olarak kalibre edilebilir. Bu piller JIST (Japon Endüstri Standardı) C 8904-2:2011 Fotovoltaik Cihazlar – 2. Bölüm: Referans Güneş Cihazları Gereksinimleri standardına uyumludur. Referans Solar Cihazlar için Gereksinimler.