Konica Minolta

Europe

Özellikler

Spektrodensitometre FD-7

D50 (ISO 13655 M1) koşullarında, her türlü ışık verici kaynak altında, kağıdın flüoresanını göz önünde bulundurarak, renk değerlendirmesi yapılmasını sağlar.  

Tek cihazda Bağımsız ölçümler,Tarama ölçümleri ve Işık ölçümleri.

Özellikler

Renk yönetimi için mükemmel araç

FD-7 ürünü, günlük işlerde yazıcılara yardımcı olmak için mükemmel bir araçtır. Hafif olan FD-7; basım sektöründe bulunan renklerle ilgili tüm görevleri daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar.  

Destek akışı da sağlayan TARGETMATCH (hedef eşleyici); yazıcıların kağıt üretiminde doğru rengi elde etmelerine yardımcı olur.

ISOCHECK ise başka bir ek yazılım ihtiyacı duyulmaksızın hızlı kalite kontrol yapılabilmesine imkan tanır.

Baskı plakalarını ölçme imkanı, plaka ölçüm cihazına yapılacak bir ek yatırımı gereksiz hale getirir.

DeltaBrightness, optik parlaklaştırıcı miktarı hakkında kesin bilgi verir ve üretim kağıtlarının hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Tarama ölçüm işlevselliği sayesinde kontrol şeritleri ve profilleme grafiklerinin hızlı ölçümü yapılabilir. Opsiyonel uzun cetvel sayesinde, saniyeler içerisinde komple baskı QC yapılabilir.

Bu ürün, ISO 13655 (2009) Ölçüm Standartlarına uymaktadır

FD-5 ve FD-7 Spektrofotometreleri; D50’ye uygun ölçümler sağlamak için Konica Minolta’ nın orijinal VFS (Gerçek Flüoresan Standardı)’ nı kullanan dünyanın ilk M1- tipi cihazlarıdır. Konika Minolta’ nın VFS’si sayesinde; FD’ ler, kendinden ölçekli aydınlatıcılar da dahil olmak üzere her aydınlatıcı için FWA ölçebilen tek cihazdır.

Otomatik Dalga Boyu Dengelemesi

Beyaz kalibrasyonu, spektrofotometreler sayesinde günlük işlerin bir kısmı olarak gerçekleşir ve bu işlemle birlikte spektral yansıma katsayısı (dikey eksende) kalibre edilir. Yeni FD- 7 ve FD-5 ürünleri sektörün ile “Otomatik Dalga Boyu Dengeleme” işlevi ile donatılmıştır ve bu işlev, günlük olarak beyaz kalibrasyonu yapılırken otomatik olarak dalga boyu yönünü (yatay eksen) kalibre eder ve bu sayede ölçüm değerlerinin güvenilirliğini önemli derecede iyileştirir.

Nokta ve Tarama ölçümü

Nokta ölçümlerine ek olarak, FD-7 bir bilgisayara bağlandığında, manuel olarak taranan ölçümler de mümkündür. Catch isimli çok yönlü renk ölçüm yazılımı her FD- 7 ile birlikte tedarik edilir. Renk yamaları cihazı hakkında hassas rehberlik yapan bir cetvel de FD-7 ürününün standart bir aksesuarı olarak pakete dahildir.

Aydınlatma ölçümü

FD-7 ürünü ile; görsel değerlendirme altındaki aydınlatma ortamının spektral güç dağılımı ölçülebilir. Ölçülen veriler, nümerik veriler ile görsel değerlendirme arasında yakın bir ilişki elde etmek için kullanılabilir.