Konica Minolta

Europe

Özellikler

Rhopoint IQ- S- Yakın tolerans parlaklık ölçer

Tüm parlaklık uygulamalarında maksimum doğruluk ve çözünürlük için Trigloss 20/60/85° yakın- tolerans IQ versiyonu.

Özellikler

Rhopoint IQ- S ölçüleri
20/60/85° Parlaklık- bulanıklık- resmin sönümlemesi- Rspec- açılı ışık ölçerli kavisler/ eğriler

PARLAKLIK
Bir yüzeyden yansıtılan ışık miktarına orantılı ölçüm.

Geometri: En iyi sonuçlar için doğru ölçümler geometrisi malzemenin yansıtmasına dayalı olarak seçilmelidir: Mat finiş 85°, Orta Parlaklık 60°, Yüksek parlaklık ve metalik numune 20°,
Ölçü birimi GU

RSPEC
Çok dar bir açının üzerindeki pik parlaklık değer.

Kullanım- RSPEC dokudaki küçük değişikliklere çok hassastır ve yüzey düzgünlük konusunda güç bir şekilde algılanan farkları belirlemek için kullanılır.

Ölçü birimi GU

YANSIMA BULANIKLIĞI
Yüzey üzerindeki bir kalıntı ya da mikroskobik yapı kaynaklı optik etki.

Görülebilir semptomlar: Çok parlak ve metalik numuneler/ aynalar üzerindeki yüksek yoğun kaynakların yansımaları çevresinde yüzeylerde sütümsü finişler, yansıyan kontrast kaybı, ışık halkası ve desenler görülebilir.
Nedenler: Zayıf dağılım, ham madde uyuşmazlık, aditif taşıma, araç kalitesi, fırınlama/ kuruma/ kürleme koşulları, perdahlama işaretleri, ince çizikler, yaşlanma, oksidasyon, zayıf temizlik/ yüzey atıkları.
Ölçü birimi LogHU

GÖRÜNTÜNÜN SÖNÜMLEMESİ
Yansıyan bir resmin yansıtıcı yüzey üzerinde ne kadar net görüneceğini belirleyen ölçü.

Zayıf DOI semptomları: Portakal kabuğumsu görüntü, fırça izleri, dalgalılık veya diğer yüzeylerde görülen yapılar, yansıyan resimler oransızdır.
Nedenler: Uygulama problemleri, hatalı kaplama akışları, kaplama viskozitesi fazla yüksek/ alçak, kürleme önceki kaplamanın çökmesi ya da akışı, hatalı parça büyüklüğü/ dağılımı, fazla püskürtme, uygun olmayan flaş/ yeniden kaplama süresi, kaplama içi uyumluluk, hatasız kürleme süresi ve kürleme sıcaklığı.
Ölçüm skalası: 0-100, 100 mükemmel düz bir yüzeydir.

YANSIYAN RESIM KALİTESİ (RIQ)
DOI da olduğu gibi, RIQ değeri de bir resmin ne kadar net yansıtıldığı ile ilgili olarak yüzey kalitesini tanımlar.
DOI aksine, RIQ daha büyük bir çözünürlük kullanır ve bu da insan gözünün görsel algılamasında daha iyi bir korelasyon ile sonuçlanır. Bu durum, yüksek kaliteli yüzeyler, örneğin araç kaplamaları için büyük önem taşımaktadır.
Ölçüm skalası: 0-100, 100 mükemmel düz bir yüzeydir.

AÇILI IŞIK ÖLÇERLİ PROFİL
Cihaz, 17-23° yüzey yansıma profillerini gösterir (yazılım ile daha büyük bir aralık)
Eğim/ Kavis şekli ışığın yüzey ile ne şekilde etkileştiğini belirler.
Dik açılı yöne yakın keskin kavisler düzgün ve çok yüksek yansımalı yüzeyleri gösterir.

IQs Gloss measurement at 20 degrees

Farklı desenler ve bükülmeler boyutları ve frekanslarına bağlı tanımlanabilir şekillenmiş profiller oluşturur. Tam ışık ölçer bilgiler arayüz yazılımına gerek duymadan daha fazla analiz ve karşılaştırma için bilgisayara yüklenebilir.

IQs display captures including 3 angle gloss, graph and pass/fail assessments
Ekranda gösterilen ışık ölçer profili yansıyan ışığın dağılımını gösterir.