Konica Minolta

Europe

Aksesuarlar

Masaüstü Kolorimetre CR-5

CM-5’i baz alan bir masaüstü kolorimetre olan CR-5, özellikle sıvıların kalite kontrol işlemleri için mükemmel fiyat—performans oranı sağlar. CM-5 gibi CR-5 de PC’den bağımsız biçimde çalışabilir ve daha iyi kullanım için renkli ekrana sahiptir.

CM-5 için opsiyonel aksesuarlar

CM-A198 Transmitans Örnek Tutucusu

Yaygın dikdörtgen hücreler için hücre tutucusu (Büyük boy) 12.5 mm genişlik ile 10, 20 veya 50 mm optik yolu ile hücreler için uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: A168707

CM-A96 Transmitans Örnek Tutucusu

Transmitasyon ölçümleri için transparan plakalar, filmler veya diğer transparan örnekleri hassas yerleştirmesi için gereklidir. Dikdörtgen Hücreleri CM-A97 (2 mm yol), CM-A98 (10 mm yol), CM-A99 (20 mm yol) ve Dikdörtgen Boşaltım Hücreleri CM-A CM-A130 (2 mm yol), CM-A131 (10 mm yol) and CM-A132 (20 mm yol) veya Akış Hücresini CM-A508 (10 mm yol), sıvıların transmitasyon ölçümleri için her zman mükemmel ve tekrar edilebilir bir konumda tutar.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-708

A198 Transmitans Örnek Tutucusu

CM-A96'nın ışık alma portu yönünde bağlantı için adaptör.

Ürün Sipariş Kodu: A168705

CM-A204 Transmitans Sıfır Kalibrasyon plakası

Transmisyon Sıfır Kalibrasyon Plakası CM-A213, transmitasyon ölçüm modunda sıfır kalibrasyon için ışık yolunu engellemek için gereklidir. Plakanın siyah ve mat kaplaması, cihazın transmisyon odacığı içersine sızan ışığı da absorbe eder.

Ürün Sipariş Kodu: A168717

CM-A97 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 2mm

Dikdörtgen hücre; transparan sıvıların hassas transmitasyon ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 2 mm'dir ve bu sayede yüksek optik yoğunluklu sıvılar için mükemmeldir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-709

CM-A98 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 10 mm

Dikdörtgen hücre; transparan sıvıların hassas transmitasyon ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 10 mm'dir ve normal optik yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-710

CM-A99 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 20 mm

Dikdörtgen hücre; transparan sıvıların hassas transmitasyon ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 20 mm'dir ve düşük optik yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-711

CM-A130 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 2mm

Dikdörtgen boşaltım hücresi, 2 mm’lik optik yolla PMMA'dan yapılmıştır.  Su bazlı transparan sıvıların transmitans ölçümleri için uygundur. Yüksek yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-715

CM-A131 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 10 mm

Dikdörtgen boşaltım hücresi, 10 mm’lik optik yolla PMMA'dan yapılmıştır.  Su bazlı transparan sıvıların transmitans ölçümleri için uygundur. Normal yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-716

CM-A132 Dikdörtgen Hücre 50 x 38, optik yol 20 mm

Dikdörtgen boşaltım hücresi, 20 mm’lik optik yolla PMMA'dan yapılmıştır.  Su bazlı transparan sıvıların transmitans ölçümleri için uygundur. Düşük  yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-717

CM-A508 Akış Hücresi 50 x 38, optik yol 10 mm

Transparan sıvıların sürekli ölçümü için uygundur. Hücrenin optik yolu 10 mm’dir ve 0,8 Bara kadar basınçla kullanılabilir. Hücre; Örnek Tutucusu CM-A96 ile kullanıma uyumludur.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-237

CM-A195 Hedef Maskesi 3 mm

Küçük örneklerin ölçümü veya örneğin sınırlı bir alanının ölçümü için, 6 mm ve 3 mm aralığı ile hedef maskesi.

Ürün Sipariş Kodu: A168-701

CM-A196 Hedef Maskesi 8 mm

Orta boy örneklerin ölçümü veya örneğin sınırlı bir alanının ölçümü için, 11 mm ve 8 mm aralığı ile hedef maskesi.

Ürün Sipariş Kodu: A168-702

CM-A202 Örnek Görüntüleme Aynası

Ayna, transmisyon odacığı içerside ayarlanabilir ve yansıma ölçümleri için örneğin konumunu kontrol imkanı sunar.

Ürün Sipariş Kodu: A168-708

CM-A203 Tüp Hücreler Ǿ 45 mm için Hedef Maskesi

CM-A128, CM-30 ve CM-50 Tüp Hücrelerin hassas konumlaması için girintisi ile Özel Hedef Maskesi.

Ürün Sipariş Kodu: A168-709

CM-A128 Tüp Hücre Ǿ 45 x 17 mm derinlikli

Tüp hücre 45 mm çaplı optik bir camdan üretilmiştir ve15 mm’lik derinlik sağlamaktadır. Hücre; opak macun, tozlar, taneler ve granüllü materyallerin yansıma ölçümleri için uygundur. Hedef Maskesi CM-A203 ile kullanıma uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-712

CM-50 Tüp Hücre Ǿ 45 / 52 mm derinlik

Tüp hücre 45 mm çaplı optik bir camdan üretilmiştir ve 50 mm’lik derinlik sağlamaktadır. Hücre; opak ve az transparan macun, tozlar, taneler ve granüllü materyallerin yansıma ölçümleri için uygundur. Hedef Maskesi CM-A203 ile kullanıma uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-900

CR-A502 Tüp Hücre Ǿ 60 / 40 mm derinlik

Tüp hücre 60 mm çaplı optik bir camdan üretilmiştir ve 38 mm’lik derinlik sağlamaktadır. Hücre; opak ve çok az transparan macun, tozlar, taneler ve granüllü materyallerin yansıma ölçümleri için uygundur. Büyük boyutlu çapı sayesinde ayrıca, kenar kaybı efektlerinin meydana geldiği örneklerin ölçümü için uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-220

CR-A506 Tüp Hücre Ǿ 60 / 60 mm derinlik

Tüp hücre 60 mm çaplı optik bir camdan üretilmiştir ve 58 mm’lik derinlik sağlamaktadır. Hücre; opak ve az transparan macun, tozlar, taneler ve granüllü materyallerin yansıma ölçümleri için uygundur. Büyük boyutlu çapı sayesinde ayrıca, kenar kaybı efektlerinin meydana geldiği örneklerin ölçümü için uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: B027166

CR-A504 Tüp Hücre Ǿ 34 / 35 mm derinlik

Tüp hücre 34 mm çaplı optik bir camdan üretilmiştir ve 33 mm’lik derinlik sağlamaktadır. Hücre; opak ve az transparan macun, tozlar, taneler ve granüllü materyallerin yansıma ölçümleri için uygundur. Büyük boyutlu çapı sayesinde ayrıca, kenar kaybı efektlerinin meydana geldiği örneklerin ölçümü için uygundur.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-216

CM-A210 Beyaz Kalibrasyon Plakası

Manuel beyaz kalibrasyonu için beyaz tabaka ( CM-5 beyaz standardı ile inşa edilen kalibrasyon yapımı yerine) Beyaz Kalibrasyon Plakası CM-A210, içerisinde spektral kalibrasyon değerleri ve bilgisayardan CM-5'e kalibrasyon verisini yüklemek için bir yazılım bulunan CD içermektedir.

Ürün Sipariş Kodu: A168-700

CM-A212 Kalibrasyon Camı Ǿ 45mm

Cam Tabaka, Petri Kabı CM-A128'in alt penceresiyle aynı optik özellikleri taşıyan optik camdan üretilmiştir. Kalibrasyon Camı, manuel tüp hücre kalibrasyonu durumunda önerilmektedir. ( CM-5'in beyaz standartları ile inşa edilen kalibrasyon yapımı yerine)

Ürün Sipariş Kodu: A168-716

CM-A193 Aksesuar Kılıfı

CM-5 aksesuarlarının depalanması ve korunması için

Ürün Sipariş Kodu: A168-603

CM-A520 PET Kalıp Tutucusu

PET Kalıp Tutucusu CM-A520, cihazın transmisyon odacığındaki transparan kalıpların hassas konumladırılmasına imkan tanır. Tutucunun sürgülü yapısı, ölçüm alanı belirlemek belirlemek için kalıpların yatay hareketlerini mümkün kılar.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-216

CM-A519 Tutma Halkası (CR-A506 Tüp Hücre Ǿ 60mm için)

60 mm çaplı tüp hücrelerin hassas ve tekrarlanabilir konumlandırması için.

Ürün Sipariş Kodu: B027165

CM-A124 Sıfır Kalibrasyon Kutusu

Sıfır Kalibrasyon hassasiyeti için. Kutu, kalibrasyon sırasında çevresel ışığın sensöre gelmesini önler. Havadaki toz zerreciklerinin neden olduğu etkiyi minimuma indirir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-704

Termo-Yazıcı DPU-S245-01

Ölçüm verisinin anlık yazılması için küçük ve kompakt Termo-Yazıcı.

Ürün Sipariş Kodu: B027168

DPU-S245-01 Seri Bağlantı Seti

Set, yazıcı gövdesi DPU-S245-01’nin veri istasyonu için özel prizi ile seri veri kablosu ve yazıcının seri veri kablosunu kenetlemek için 9 adet somundan meydana gelmektedir.

Ürün Sipariş Kodu: B027169

CM-A58 Yazıcı Kablosu

Termo-Yazıcı DPU-HS245 ve cihaz arasındaki bağlantı için çift taraflı SUB-D9 prizleri ile Seri Yazıcı Kablosu.  

Ürün Sipariş Kodu: 1854-730