Konica Minolta

Europe

Teknik Özellikler

SpectraMagic™NX

SpectraMagic NX Konica Minolta cihazları ile ara yüz kurmak ve renk ve renk farkı üzerine kapsamlı raporlama ve analiz sağlamak için kullanılabilecek bir renk ölüm yazılım paketidir. Kullanıcı şablon ve raporların özelleştirilmesinde tam kontrol sahibidir.

Teknik Özellikler

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi

Windows® 7 Professional 32-bit, 64-bit;
Windows® 8.1 Professional 32-bit, 64-bit
Windows® 10 Professional 32-bit, 64-bit

(İngilizce, Japonca, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, geleneksel ve basitleştirilmiş Çince, Çince ve Hangul sürümleri mevcuttur)

NOT: Kullanılacak bilgisayar sisteminin donanımı kullanılan uyumlu İS için önerilen sistem gereksinimlerini ya da aşağıdaki teknik özellikleri karşılamalı ya da aşmalıdır!

CPU

Pentium® III 600 MHz ya da daha üstü (önerilen)

Bellek

128 MB (256 MB önerilen)

Hard disk

450 MB boş disk alanı (sistem sürücüsünde en az 400 MB boş alan olmalıdır)

Ekran

En az 1024 x 768 piksel/ 256 renk görüntüleyebilen ekran birimi

Diğer

DVD-ROM sürücüsü (kurulum için gereklidir); koruma anahtarı için boş bir USB portu; kablo ile bağlantı kurarken cihaza bağlanmak için boş bir port (seri port ya da ek USB portu) (ya da CM-700d veya CM-600d ile Bluetooth® üzerinden bağlantı kurmak için USB Bluetooth® adaptörü kullanırken USB Bluetooth® adaptörü için USB portu); Internet Explorer Ver. 5.01 ya da daha günceli

Uyumlu Cihazlar

CM-25cG, CM-23d, CM-25d, CM-26d, CM-26dG, CM-5, CR-5, CM-512m3A, CM-600d, CM-700d, CM-2500c, CM-2300d, CM-2500d, CM-2600d, CM-3220, CM-3500d, CM-3600d/A, CM-3610d/A, CM-3630, CM-3700d/A, CR-400, CR-410, FD-5, FD-7, CM-36d, CM-36dG, CM-36dGV

 

Özellikler

YALNIZCA Profesyonel Sürüm

Renk Aralıkları

L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v* ve renk farklılıkları; Munsell (C, D65)

Endeksler

WI (CIE 1982, ASTM E313-73, ASTM E313-96, Hunter, Berger, Taube, Stensby, Ganz), Ton (CIE 1982, ASTM E313-96, Ganz), YI (ASTM D1925-70, ASTM E313-73, ASTM E313-96, DIN6167), WB (ASTM E313-73), Standart derinlik (ISO 105.A06), Parlaklık (TAPPI, ISO2470), Opaklık (ISO 2471, TAPPI T425 %89 White plate) , Pus (ASTM D1003-97)*, Yoğunluk (Durum (ISO 105.A04E), Kirlenme derecesi derecelendirme (ISO 105.A04E), Gri ölçek (ISO 105.A05), Güç, Pseudo güç, K/S gücü (Belirgin ΔE*ab,ΔL*,ΔC*,ΔH*,Δa*,b* , Maksimum Emilim, toplam dalga boyu, kullanıcı dalga boyu) NC#, NC Grade

Yalnızca ölçümler bağlı CM-5 ile alındığında:

Gardner, Iodine Color Number, Hazen/ APHA, European Pharmacopoeia, US Pharmacopeia

*Bazı cihaz türlerinde, aydınlatma/ışık-alma optik sistemi „Pus“ ASTM D1003-97 prosedürünü B’nin tanımını yerine getirmeyebilir, fakat bu, değer bağıl bir değer olarak kullanıldığı sürece bir sorun teşkil etmez.

Renk farkı denklemi

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994) ile aydınlılık, doyma ve renk tonunun tüm bileşenleri, ΔE00 (CIE DE2000) ile aydınlılık, doyma ve renk tonunun tüm bileşenleri, ΔE99 (DIN99), ΔE (Hunter), CMC (I:c) ile aydınlılık, doyma ve renk tonunun tüm bileşenleri, FMC-2, NBS 100, NBS 200, ΔEc (derece)(DIN 6175-2), ΔEp (derece)(DIN 6175-2)

İzleme Koşulu

2°, 10°

Aydınlatıcılar

A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50, ID50, ID65, Kullanıcı aydınlatıcısı 1 - 3

Grafik görüntüsü

Spektral yansıtma (geçirgenlik) ve farkı, K/S ve farkı, Emilim ve farkı, L*a*b* mutlak değeri, ΔL*a*b* (2B/3B renk farkı dağılımı, MI), Hunter Lab mutlak değeri, Hunter ΔLab (renk farkı dağılımı), xy kromatiklik diyagramı, Eğilim tablosu ve her renk boşluğunun histogramı ve renk farkı denklemi, Pseudo renk görüntüsü

Resim görüntüleme

Ölçülen değer ile görüntü verisi arasında bağlantı (JPEG ya da BMP formatı), özel resimlerin eklenmesi

Cihaz kontrolü

Ölçüm/kalibrasyon
Otomatik ortalama ölçümü: 1 – 999 ölçüm
Manüel ortalama ölçümü: Herhangi sayıda ölçüm (Standart sapma ile ortalama değer ölçüm esnasında seçilen renk boşluğunda görüntülenmektedir.)
Uzaktan ölçüm (CM-3000 Serisi hariç)
Cihaz ayarı
Cihazda depolanan verinin yüklenmesi (CM-3000 serisi hariç)
Cihazda depolanan verinin liste görünümü (CM-3000 serisi hariç)

Hedef

Birden fazla hedef rengin kaydı (Otomatik hedef renk seçimi), renkölçümsel verinin renk boşluğu belirtilerek manüel olarak girilmesi ve kaydedilmesi, Hedef verinin cihaza yüklenmesi (CM-3000 Serisi hariç)

Veri listesi

Hedef/ölçülen verinin liste görünümü ve düzenlenmesi (silme, gruplandırma, ortalamasını alma, kopyala & yapıştır, arama, dosya birleştirme)

JPED resimleri arasında bağlantı, İstatistik değerinin ve başarılı/başarısız oranının görüntülenmesi

Görsel karar sonucunu sisteme girme özelliği, Ek veri bilgisi girme/listeleme özelliği

Harici Girdi/Çıktı

Verileri orijinal formatında yüklemek/kaydetmek (Uzantı: mes) (Birden fazla dosya yüklenebilir.)

Verileri orijinal formatında yüklemek/kaydetmek (Uzantı: mtp) (Birden fazla dosya yüklenebilir.)

Verinin metin formatında (CSV, TXT) kaydedilmesi, verinin XML formatında kaydedilmesi, listelenen verinin panoya kopyalanması

Yardım özelliği

Navigasyon Ekranı