Konica Minolta

Europe

Aksesuarlar

Masaüstü spektrofotometre CM-3600A

CM-3600A laboratuvar, ARGE ve üretim kullanıcılarının renk ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, çok yönlü bir masaüstü spektrofotometredir. Cihaz tüm çeşitlerde katı ve sıvı numunelerinde hassas renk verisi sunar; hatta bulanıklık ölçümü bile yapabilir.

CM-3600A için opsiyonel aksesuarlar

Geçirgenlik Sıfır Kalibrasyon plakası CM-A100

Geçirgenlik Sıfır Kalibrasyon Plakası CM-A213, geçirgenlik ölçüm modunda sıfır kalibrasyon için ışık yolunu engellemek için gereklidir. Plakanın siyah ve mat kaplaması, cihazın transmisyon odacığı içersine sızan ışığı da absorbe eder.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-712

Geçirgenlik Numune Tutacağı CM-A96

Geçirgenlik ölçümlerinde saydam plakalar, filmler veya diğer saydam numunelerin hassas konumlandırılması için. Dikdörtgen Hücreleri CM-A97 (2 mm yol), CM-A98 (10 mm yol), CM-A99 (20 mm yol) ve Dikdörtgen Disposal Hücreleri CM-A CM-A130 (2 mm yol), CM-A131 (10 mm yol) ve CM-A132 (20 mm yol) veya Akış Hücresini CM-A508 (10 mm yol), sıvıların transmitasyon ölçümleri için her zaman mükemmel ve tekrar edilebilir bir konumda tutar.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-708

Cam Hücre 2mm CM-A97

Cam hücre; transparan sıvıların hassas geçirgenlik ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 2 mm'dir ve bu sayede yüksek optik yoğunluğu ile sıvılar için mükemmeldir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-709

Cam Hücre 10 mm CM-A98

Cam hücre; transparan sıvıların hassas geçirgenlik ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 10 mm'dir ve normal optik yoğunluklu sıvılar için önerilir. Ayrıca Hücre Tutucusu CM-A509 ile birlikte opak sıvıların yansıtma ölçümleri için de önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-710

Cam Hücre 20 mm CM-A99

Cam hücre; transparan sıvıların hassas geçirgenlik ölçümleri için optik camdan üretilmiştir. Optik yol 20 mm'dir ve düşük optik yoğunluklu sıvılar için önerilir. Ayrıca Hücre Tutucusu CM-A509 ile birlikte opak sıvı, macun, toz veya tanelerin yansıtma ölçümleri için de önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-711

Plastik Hücre 2 mm CM-A130

2 mm optik yol sahip tek kullanımlık plastik hücre. Su bazlı transparan sıvıların aktarım ölçümleri için uygundur. Yüksek yoğunluklu sıvılar için önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-715

Plastik Hücre 10 mm CM-A131

10 mm optik yol sahip tek kullanımlık plastik hücre. Su bazlı transparan sıvıların geçirgenlik ölçümleri için uygundur. Normal yoğunluklu sıvılar için önerilir. Ayrıca Hücre Tutucusu CM-A509 ile birlikte su bazlı opak sıvıların yansıtma ölçümleri için de önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-716

Plastik Hücre 20 mm CM-A132

20 mm optik yol sahip tek kullanımlık plastik hücre. Su bazlı transparan sıvıların geçirgenlik ölçümleri için uygundur. Daha düşük yoğunluklu sıvılar için önerilir. Ayrıca Hücre Tutucusu CM-A509 ile birlikte su bazlı opak sıvı veya macun, agresif olmayan toz veya tanelerin yansıtma ölçümleri için de önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 1870-717

Opaklık Aracı

Opaklık Aracı’nın bir tarafında beyaz bir karo, diğer tarafında ise siyah bir boşluk bulunur ve kağıt, film ve benzer materyallerin hızlı ve hassas biçimde opaklık ölçümlerinin yapılmasını sağlar. Opaklık Aracı standart numune tutacağının yerine takılır, ancak döndürülebilir numune tutacağı sayesinde Opaklık Aracı standart yansıtma ölçümlerinde de kullanılabilir. 

Ürün Sipariş Kodu: A3UJ-900

Akış Hücresi CM-A508

Transparan sıvıların sürekli ölçümü için uygundur. Hücrenin optik yolu 10 mm’dir ve 2 Bara kadar basınçla kullanılabilir. Hücre; Örnek Tutucusu CM-A96 ile kullanıma uyumludur. Opak sıvıların yansıtma ölçümleri için Akış Hücresi CM-A508, Hücre Tutucu CM-A509 ile birlikte kullanılabilir.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-237

Hücre Tutucusu CM-A509

Yansıtma modunda opak sıvı, macun veya tozların ölçülmesi için. Hücre Tutucu CM-A509, CM-3600A’nın ölçüm portuna takılır ve Cam Hücreler CM-A98 (10 mm), CM-A99 (20 mm) veya Plastik Hücreler CM-131 (10 mm), CM-A132 (20 mm) her zaman doğru konumda tutar.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-247

Siyah Cam Tabakası CM-A511

Yüksek parlaklıklı ve absorbe özelliği ile siyah cam tabaka. Yüksek derecede uzun zamanlı dengelemesi ile arkaplan standardı olarak önerilir.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-1109

PET Kalıp Tutucusu Dikey CM-A513

PET Kalıp Tutucusu CM-A520, cihazın transmisyon odacığındaki transparan kalıpların hassas konumlandırılmasına imkan tanır. Kilitli mekanik yapı, kalıpların hızlı biçimde değiştirilmesine imkan sağlar.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-218

Tüp Tutucusu CM-A517

Bu özel tutucu, kalem veya benzer malzemeler gibi tüp şeklindeki numunelerin kolay biçimde konumlandırılıp ölçülmesine imkan sağlar.

Tüp Tutucusu 50 x 50 mm boyutundadır ve dolayısıyla uzun ve kısa numuneler için uygundur.

8 ila 24 mm çap aralığındaki numuneler için kullanılabilir.  Tutucunun düşmesini engellemek için, Tüp Tutucusu kendinden yapışkanlı plastik Ferro plaka ile gelir. 

Ürün Sipariş Kodu: B027157