Konica Minolta

Europe

Aksesuarlar

Masaüstü spektrofotometre CM-3610A

Kumaş, kağıt vb. Gibi hafif veya ince numunelerin renk ölçümü için avantajlar sunan, dikey yönlü bir spektrofotometre. Dikey yapılandırma, kenar kaybının en aza indirilmesi için granül topaklarının renk eşleştirilmesinde de uygulamalara sahiptir. 

CM-3610A için opsiyonel aksesuarlar

Geçirgenlik Sıfır Kalibrasyon plakası CM-A100

Geçirgenlik Sıfır Kalibrasyon Plakası CM-A213, geçirgenlik ölçüm modunda sıfır kalibrasyon için ışık yolunu engellemek için gereklidir. Plakanın siyah ve mat kaplaması, cihazın transmisyon odacığı içersine sızan ışığı da absorbe eder.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-712

Geçirgenlik Numune Tutacağı CM-A96

Geçirgenlik ölçümlerinde saydam plakalar, filmler veya diğer saydam numunelerin hassas konumlandırılması için. Dikdörtgen Hücreleri CM-A97 (2 mm yol), CM-A98 (10 mm yol), CM-A99 (20 mm yol) ve Dikdörtgen Disposal Hücreleri CM-A CM-A130 (2 mm yol), CM-A131 (10 mm yol) ve CM-A132 (20 mm yol) veya Akış Hücresini CM-A508 (10 mm yol), sıvıların transmitasyon ölçümleri için her zaman mükemmel ve tekrar edilebilir bir konumda tutar.

Ürün Sipariş Kodu: 1864-708

PET Kalıp Tutucusu Dikey CM-A513

PET Kalıp Tutucusu CM-A520, cihazın transmisyon odacığındaki transparan kalıpların hassas konumlandırılmasına imkan tanır. Kilitli mekanik yapı, kalıpların hızlı biçimde değiştirilmesine imkan sağlar.

Ürün Sipariş Kodu: 9970-218

Tüp Tutucusu CM-A517

Bu özel tutucu, kalem veya benzer malzemeler gibi tüp şeklindeki numunelerin kolay biçimde konumlandırılıp ölçülmesine imkan sağlar.

Tüp Tutucusu 50 x 50 mm boyutundadır ve dolayısıyla uzun ve kısa numuneler için uygundur.

8 ila 24 mm çap aralığındaki numuneler için kullanılabilir.  Tutucunun düşmesini engellemek için, Tüp Tutucusu kendinden yapışkanlı plastik Ferro plaka ile gelir. 

Ürün Sipariş Kodu: B027157