Konica Minolta

Europe

FD-7

Spektrodensitometer FD-7

Färgutvärdering med hänsyn till fluorescens av papper enligt de flesta ljuskällor, inklusive D50 (ISO 13655 M1).
Fristående mätningar, scanmätningar och enkla mätningar direkt in i enheten.

Contact