Konica Minolta

Europe

Funktioner

ColourScoutA+

ColorScoutA+ möjliggör noggranna mätningar av färgkartor med Spectrodensitometer FD-7 och FD-5

Funktioner

Automatiska mätningar av alla typer av diagram

ColorScoutA+ med FD-7 eller FD-5 gör det lättare att mäta kolorimetriska data från färgkartor enligt ISO 13655 M1. Mätning med M1 kolorimetriska data kan användas för att skapa färgprofiler som närmare matchar visuell utvärdering i en D50 (ISO 3664:2009) miljö.

Med hjälp av Konica Minoltas patenterade VFS system får kolorimetriska data för flera belysningskällor (inklusive D50, UV-Cut) inom en enda mätning.
Största mätbara storlek på 320 x 460 mm förbättrar mätningseffektiviteten genom att även stora färgkartor kan mätas i ett enda förfarande utan att behöva skära upp eller sammanfoga. Mätning av användarutformade diagram är också möjlig.


Flexibel

ColorScoutA+ är utrustad med både vit och svart baksida. Detta garanterar full kompatibilitet med alla typer av mätuppgifter i den grafiska industrin.
Den maximala höjden på 20 mm möjliggör även mätning av tjocka prover, såsom wellpapp för förpackningsindustrin.


Mångsidig


Som tillval till CSA+ kan även instrument med integrerad sfär användas för att mäta strukturerad yta samt metallsubstrat.