Konica Minolta

Europe

Inledning

LumiCol 1900 fotometer / kolorimeter

En nyutvecklad LumiCol 1900 kolorimeter med en inbyggd CA-310 för snabb och exakt karakterisering av platta bildskärmar i tillverkningsprocessen.

Inledning

LCD eller OLED-teknik - för modern hemelektronik förväntar sig dagens användare en helt homogen, färgäkta visuell upplevelse. Detta ställer höga krav på mätinstrument för kvalitetskontroll i produktionsprocessen för att eliminera svängningar i likformighet och effekter såsom flimmer eller mura.

Med LumiCol 1900 har Instrument Systems och Konica Minolta utvecklat ett två i ett instrument anpassat för visning, testning och justering i produktionsmiljöer. Den kombinerar den beprövade CA-310 kolorimetern från Konica Minolta som är ett referensinstrument, med en modern 2d RGB CMOS-sensor.

CA-310 kolorimetern mäter luminans och färgvärden på en plats i mitten av kamerans synfält. Dessa värden används sedan för att korrigera de enskilda pixlarna i den erhållna 2D-bilden från kameran.

Med LumiCol 1900 kan hela visningsområdet karakteriseras snabbt och med en hög nivå av precision i ett enda steg. Den tillhörande LumiSuite programvaran som utvecklats av Instrument Systems kan integreras i alla produktionslinjer via SDK (Software Development Kit). För laboratoriebruk styrs den av en nyutvecklad, användarvänlig GUI (grafiskt användargränssnitt) och erbjuder ett brett utbud av analysverktyg.

Huvudsakliga tillämpningsområden
LumiCol 1900 är den idealiska lösningen för kvalitetskontroll i produktionsmiljöer där hastighet, hög precision och kostnadseffektivitet är prioriterade.